Žluté nebo modré lány

 

S každoroční žlutou barvou na polích jsem se pustil do porovnání přeměněné(nikoliv vyrobené-protože energii vyrobit nelze) energie z m2. 
V původním výpočtu jsem používal hektary - avšak "ha" je jednotka dost nepraktická pro představu. Časovým úsekem je rok-i sklizeň probíhá jednou za rok.....v souvislosti s fotovoltaikou pak hovoříme o roční výtěžnosti.

    litr z ha ročně  na m2 přeměněná energie(práce)  na m2  poměr  odhad ujeté vzdálenosti automobilem 
řepka olejka bionafta 1100  0,11 L 1,2kWh  -166x  1km
pšenice bioethanol  19000  1,9 L 20,7kWh   -9,7x  15km
kukuřice 25000  2,5 L 27,25kWh   -7,3x  50km
cukrová řepa 54000  5,4 L  59kWh -3,4x  80km
fotovoltaika  elektřina    200W  200kWh    800km

Solární elektrárny sice neprodukují nic k jídlu (řepku též nejíme a zabírá 10% zemědělské půdy!) nicméně generují každý rok průměrně 50x více energie  z 1m2 než nesmysly jménem energetické plodiny. Solární elektrárna je stacionární takže odpadá nutnosti střídat plodiny, hnojení devastující půdu a živočichy v ní (!!) a solární elektrárny nevytvářejí práci pro práci... 

Podstatným parametrem pak je náročnost plodin na půdu. Jen hnojením se ztratí 50% vložené energie do obdělávání. Po sklizni cukrové řepy a řepky olejky je nutné půdu nechat odpočinout aspoň 3 roky-návrat plodiny na stejný pozemek je možný až po 5ti nejlépe však 7mi letech. Tabulka v podstatě ukazuje, že pěstovat naftu naftou je nesmysl. Navíc při spalování řepky v motorech jsou do ovzduší emitovány ve výfukových plynech karcinogenní styreny.

Hrubým výpočtem je řečeno, že fotovoltaika generuje za tři roky 500x více energie než jakou jsme schopni dostat z řepky olejky. A půda pod solární elektrárnou odpočívá ....

Podotýkám, že nejsem a ani jsem nebyl zastáncem instalace solárních elektráren na zemědělské půdě. Jsem zastáncem instalace fotovoltaických elektráren na střechy domů a výrobních nebo skladovacích a logistických hal.
Rentabilita biopaliv stojí nejen na dotacích, ale též na vysoké ceně ropných produktů. Elektromobily a stále rostoucí počty fotovoltaik vytvářejí trvalý a neodolatelný tlak na cenu ropných komodit. V brzké době s rostoucí produkcí elektromobilů a baterií budeme svědky vymizení všech nesmyslů jménem "energetické plodiny", protože jejich rentabilita i za dotační podpory již bude nerentabilitou. Energetické plodiny se opět a doufám, že brzy budou využívat k původnímu účelu k zaorávání tj.zelenému hnojení zemědělské půdy.