Žluté nebo modré lány

S každoroční žlutou barvou na polích jsem se pustil do porovnání přeměněné(nikoliv vyrobené-protože energii vyrobit nelze) energie z m2. 
V původním výpočtu jsem používal hektary - avšak "ha" je jednotka dost nepraktická pro představu. Časovým úsekem je rok-i sklizeň probíhá jednou za rok.....v souvislosti s fotovoltaikou pak hovoříme o roční výtěžnosti.

 
 
litr z ha ročně
 na m2
přeměněná energie(práce)  na m2
 poměr
 odhad ujeté vzdálenosti automobilem 
řepka olejka
bionafta
1100
 0,11 L
1,2kWh
 -166x
 1km
pšenice
bioethanol
 19000
 1,9 L
20,7kWh 
 -9,7x
 15km
kukuřice
25000
 2,5 L
27,25kWh 
 -7,3x
 50km
cukrová řepa
54000
 5,4 L
 59kWh
-3,4x
 80km
fotovoltaika
 elektřina
 
 200W
 200kWh
 
 800km

Solární elektrárny sice neprodukují nic k jídlu (řepku též nejíme a zabírá 10% zemědělské půdy!) nicméně generují každý rok průměrně 50x více energie  z 1m2 než nesmysly jménem energetické plodiny. Solární elektrárna je stacionární takže odpadá nutnosti střídat plodiny, hnojení devastující půdu a živočichy v ní (!!) a solární elektrárny nevytvářejí práci pro práci... 

Podstatným parametrem pak je náročnost plodin na půdu. Jen hnojením se ztratí 50% vložené energie do obdělávání. Po sklizni cukrové řepy a řepky olejky je nutné půdu nechat odpočinout aspoň 3 roky-návrat plodiny na stejný pozemek je možný až po 5ti nejlépe však 7mi letech. Tabulka v podstatě ukazuje, že pěstovat naftu naftou je nesmysl. Navíc při spalování řepky v motorech jsou do ovzduší emitovány ve výfukových plynech karcinogenní styreny.

Hrubým výpočtem je řečeno, že fotovoltaika generuje za tři roky 500x více energie než jakou jsme schopni dostat z řepky olejky. A půda pod solární elektrárnou odpočívá ....

Podotýkám, že nejsem a ani jsem nebyl zastáncem instalace solárních elektráren na zemědělské půdě. Jsem zastáncem instalace fotovoltaických elektráren na střechy domů a výrobních nebo skladovacích a logistických hal.
Rentabilita biopaliv stojí nejen na dotacích, ale též na vysoké ceně ropných produktů. Elektromobily a stále rostoucí počty fotovoltaik vytvářejí trvalý a neodolatelný tlak na cenu ropných komodit. V brzké době s rostoucí produkcí elektromobilů a baterií budeme svědky vymizení všech nesmyslů jménem "energetické plodiny", protože jejich rentabilita i za dotační podpory již bude nerentabilitou. Energetické plodiny se opět a doufám, že brzy budou využívat k původnímu účelu k zaorávání tj.zelenému hnojení zemědělské půdy.