Fullbackup recenze (bezpečnostní rizika)

Je povinností upozornit na nebezpečné až život ohrožující vychytávky-záloha celého domu z baterií, které nabízejí společnosti jako Solidusan hop, SZ-Power less, IHF antitech, CzechiaEnergy tým, EERCT a jiné … 

Chcete-li si ověřit reálnou „funkčnost“ tohoto nesmyslu nasimulujte výpadek dodávky proudu ze sítě vypnutím hlavního jističe. Nikoliv v létě ( v létě je nenadálých výpadků opravdu poskrovnu). Vypněte hlavní jistič domu například na podzim kdy je zataženo a baterie jsou trvale na 30% nabití.
Co bude následovat zjistíte sami. Jestliže nemáte možnost ověřit si realitu pak čtěte dále …  

Zajímavé na tom je, že každý z nich vědomě manipuluje s klienty šířením nepravd „řešení provozu Vaší domácností nabízí výhradně naše společnost“. Je potřeba dodat „ .. a pár dalších neználků bez znalostí elektrotechniky“

Proč tedy pokládám plné zálohování celé domácnosti minimálně za nesmysl a planý slib ?

Předesílám, že k výpadkům dodávky energie z distribuční sítě dochází nejvíce během podzimu, zimy a jara. Což znamená krátký den=krátká doba k dobití baterií. Nízký dopad slunečního záření = nízký intenzita nabíjení baterií. FV panely zapadané sněhem. Jak vidno jedná se o větší část roku.
Pokud dojde k výpadku dodávky z distribuční sítě v létě pak existuje vysoká míra pravděpodobnosti, že k dobití baterií dojde z fotovoltaiky. Krátký den, vysoká intenzita záření. S ohledem na denní dobu je nutno uvažovat s nejhorší variantou (nikoliv nejlepší – to je cílený klam).

Není nutno zálohovat mrazáky ani lednice – obojí mají cca 20 hodin tepelnou setrvačnost. Vzhledem k ročnímu období lze potraviny přesunout na chladné místo.

Z pohledu platné legislativy PPDS. Platnými předpisy je vyžadováno galvanické oddělení okruhů napojených na baterie od distribuční soustavy (vazební spínač toto galvanické oddělení nezajišťuje!) . Jde o bezpečnost techniků distributora. Také jde o bezpečnost osob v domácnosti. Prakticky to znamená položení nových separátních vodičů-nikoliv napojení měniče s připojenými bateriemi na stávající rozvody. Je výslovně zakázáno na N vodič nebo PEN, které jsou trvale propojeny (nebyly položeny nové separátní okruhy v domě) s distribuční soustavou připojovat generátor jakéhokoliv typu. Při přechodu připojení celého domu (odběrného místa) jakousi soustavou nespolehlivých stykačů vždy dojde.

Stykače jakékoliv pro AC ( střídavé ) rozvody nelze z principu považovat za bezpečné elektrické zařízení. Stykače AC nejsou určeny k přepínání, vypínání či zapínání okruhů připojených na výstup hybridních měničů. Může kdykoliv! dojít ke „slepení“ jeho kontaktů.
Jestliže je zničen stykač pak se nic neděje. Jakmile dojde k fatální události na zdraví osob v objektu nebo technika distributora pak nastává řetězec zákonných procesů jehož cílem je zjistit viníka. První na řadě bude revizní technik a další ihned zhotovitel.  

1) Praktické hledisko z pohledu kapacity
– dojde k výpadku dodávky energie z distribuční sítě s ohledem na dané období je v bateriích rezervní kapacita cca 2kWh ( cca 30% SOC u baterií s kapacitou 9,6kWh znamená asi 1,8kWh)

 • Provoz CELÉHO ZÁLOHOVANÉHO domu (má spotřebu cca 8kWh) bude v tomto případě max 20 minut hodiny … je podzim, pošmourno, krátký den a dlouhá noc
 • Obávám se, že tohle nikdo nechtěl
 • Že to nevychází ? Využitelná kapacita 9,6kWh je cca 4,8kWh a z toho 30% je 1,6kWh pro celý dům

2) Praktické hledisko z pohledu přetížení měniče

 • Došlo k výpadku
 • Veškeré spotřebiče v domě s úhrnným odběrem 15kW se připojí na měnič s výkonem 8kW (nebo 10kW)
 • Měnič identifikuje tento odběr jako přetížení a odpojuje se (lidově řečeno „ odpadne“)
 • Plané sliby ZÁLOHA CELÉHO DOMU NEFUNGUJE

3) Praktické hledisko z pohledu přetížení baterií

 • Došlo k výpadku
 • Veškeré spotřebiče v domě s úhrnným bohudík odběrem 8kW se připojí na měnič s výkonem 8kW (nebo 10kW)
 • BMS baterií identifikuje tento odběr jako přetížení a odpojuje se (baterie „zkolabují“)
 • ZÁLOHA CELÉHO DOMU NEFUNGUJE 

4) Praktické hledisko z pohledu jak přetížení měniče tak přetížení baterií

 • Stačí si představit mix bodů 2) a 3)
 • V odběru 8kW, který zvládne měnič 8kW se objeví kapacitní odběr například lednice a mrazák – pro měnič se z pohledu elektrotechniky jedná o 15 krát vyšší proud nominálního výkonu a …. měnič se odpojí – PLNÁ ZÁLOHA DOMU NEFUNGUJE

5) Technické hledisko z pohledu výrobce

 • Výrobce měl určitě důvod k oddělení BackUp výstupu od výstupu AC
 • … a v případě výpadku sítě český chytrák spojí oba výstupy jakousi soustavou stykačů

 

6) Reálné bezpečnostní riziko

 • stykač je v tomto případě velmi nebezpečná součástka
 • běžně dochází ke slepení kontaktů stykače
 • tímto zkratem jsou ohroženi jak obyvatelé domu tak technik distributora
 • jsou stykači NEBEZPEČNĚ propojeny N distribuční soustavy a N vodič v domě  
 • z tohoto důvodu distributor požaduje galvanické oddělení od distribuční soustavy což jsou zcela nové separátní okruhy pro záložní okruh – reálně musí tedy v případě plné zálohy domu EXISTOVAT další elektrické rozvody (pro zázrak FullBackup)

7) Materiálové riziko stykačů

 • stykače nejsou dimenzovány pro tyto případy ani pro typ proudů, které jimi mají protékat v případě přechodu do provozu bez distribuční sítě

Pozn: tento článek je sepsán na základě schémat, které zaslali nespokojení klienti a na základě svědků, kteří viděli jaké nebezpečné