90 procent

motto: "čím více uložím tím lépe jsem investoval"

V energetických posudcích pro NZÚ a OPPIK je počítáno s minimální využitelností kapacity baterií 80%. V algoritmech  výpočtů pro dotace je uvažováno se skutečností "nelze uložit vše". V případech využití kapacity baterií ze 70% již NÁVRATNOST BATERIOVÉHO SYSTÉMU bohužel NEEXISTUJE......
V monitoringu daného systému lze vidět jak jsou baterie nabíjeny. Pokud jsou baterie nabíjeny v úzkém rozmezí od 20% do 80% tak je provoz napěťově řízené skládačky ztrátový.... a nesplňuje podmínky výpočtu ani podmínky dotace.

Pro dosažení smysluplnosti ekonomiky vaší investice do baterií a potlačení ztrát neuložením energie požadujte ať váš dodavatel nastaví dobíjení baterií v rozmezí 20% až 100%  ... tímto jsou splněny podmínky pro obdržení dotace z NZÚ+OPPIK a také(!) se jedná o naprosto běžný globální standard.

Systémy STORION (nejsou řízeny napětím baterií) mají ve standardu nabíjení baterií od 5% do 100% a proto mají skvělou ekonomiku provozu spolu se zárukami 10 let na baterie.
Doporučujeme provozovat mezi 10%(12%) a 100% pak baterie určitě vydrží déle než jen záruku 10 let.

využitelnost baterie
(pro hrubou představu)
INSTALOVANÝ výkon FV 
kWp
DENNÍ výroba FV v létě
kWh
INSTALOVANÁ kapacita baterie
kWh
VYUŽITELNÁ kapacita baterie
kWh
(ULOŽENO v bateriích)
SPOTŘEBOVANÁ energie 
kWh
(cca) 
DENNÍ ZTRÁTY energie kWh
podmínky NZÚ, OPPIK
80% (příklad)
5 25 10 8
SOC mezi 20% - 100%
12 25-8-12 =  5 kWh 
(ztráty 20% z 25kWh)
skládačky 60%
(řízeny napětím baterií)
5 25 10 6
SOC mezi 20% - 80%
12 25-6-12 = 7 kWh 
(ztráty 28% z 25kWh)
skutečnost 60%
baterie Pylontech
5 25 9,6
4ks Pylontech 2,4kWh
5,76
SOC mezi 20% - 80%
12 25-5,74-12 = 7,26 kWh 
(ztráty 29% z 25kWh)
skutečnost 60%
baterie RCT
5 25 9,5
5ks RCTbat 1,9kWh
5,7
SOC mezi 20% - 80%
12 25-5,7-12 = 7,3 kWh 
(ztráty 29,2% z 25kWh)
90%
STORION T10 10kW 3f asymetrický
5 25 10* 9
SOC mezi 10% - 100%
12 25-9-12 = 4 kWh 
(ztráty 16% z 25kWh)
praxe 90%
STORION T10 10kW 3f asymetrický
5 25 11,6* 10,44
SOC mezi 10% - 100%
12 25-10,44-12 =  2,56kWh 
(ztráty 10,2% z 25kWh)
spořivý investor využívá 95%
STORION T10 10kW 3f asymetrický
5 25 11,6* 11
SOC mezi 5% - 100%
12 25-11-12 =  2 kWh 
(ztráty 8% z 25kWh)

*od roku 2015 ke dnešnímu dni nebyla měněna pro poruchu žádná baterie systému STORION při každodenním provozu v rozmezí SOC 5% až 100%