návratnost nastavení systémů bez EMS

Pro bezkolapsní provoz musí mít skládané bateriové systémy(skládačky) na bateriích (Pylontech, BMZ, Axitec aj.) nastavenu tzv.kapacitní rezervu. Bohužel fungování skládaček je vztaženo a přímo závislé na švejkových hodnotách napětí baterií. Ve skládačkách jsou hodnoty napětí na bateriích velmi proměnlivé a nestálé/nabíjení, vybíjení, odběr, odlehčení po ukončení odběru atd. atd.) ... hodnoty napětí švejkujou. Pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že hybridní měniče shodného typu nejsou výkonově totožné pak je každá skládačka potencionálně kolapsní atypická instalace (což je s ohledem na blízké budoucno opravdu k pobavení - už vidím servisáka jak vůbec nerozumí tomu, že to co nastavil jinde nefunguje "tady").

Z výše uvedeného švejkovného důvodu jsou limitní hodnoty napětí baterií ve skládačkách bez EMS nastavovány v rozmezí stavu nabití 30 % +10% (tovární kapacita) což je v důsledku rozmězí 40% až 70% stavu nabití baterie.
Výpočet nám prozradí, že kapacita baterie je využitá na pouhých 30%. Návratnost skládaček je více než 50 let !!!
... ekonomika je horší než u skládaček s olověnými bateriemi, které mají k dispozici 40% kapacity.

 

Výhodně pořízené lithiové baterie se od prvního dne spuštění začnou nechutně prodražovat ... nepomohou ani různé regulační sereptičky jimiž dodavatel oblbuje klienta a kamufluje muzejní "technologickou" úroveň nabízeného hybridního bateriového systému. Regulační serepetičky mají význam jako přidaná hodnota k odpovídající kapacitě baterie, která je v rovnováze s instalovaným výkonem fotovoltaiky.   

Jediným špičkově spolehlivým řešením jsou systémy vybavené EMS jež komunikuje s vestavěným měřením elektrostatického náboje. Což je v systémech STORION standard od prvopočátku. Systémy STORION využívají kapacitu baterií z 95%. Jsou provozovány v rozmezí 5%(tovární kapacita) až 100% stavu nabití batzerie. Měření elektrostatického náboje v EMS STORION probíhá na frekvenci 33.000Hz. Informace o stavu nabití baterií je až nepředstavitelně přesná. Masově lze instalovat výhradně systémy s "Coulomb counterem" z jednoduchého důvodu - eliminace budoucích servisních nákladů.