asymetrický měnič

typ měniče
okamžitá vnitřní/vlastní spotřeba měniče
vlastní spotřeba za 24h 
vlastní spotřeba za rok
spotřeba v CZK
finanční ztráta za 5 let /zohlednění zvýšení* cen elektřiny/
Infinisolar 10kW /dokonce až 9kW na fázi/
220W
(čím vyšší asymetrie tím vyšší spotřeba)
 5kWh
1850kWh
6500Kč/rok
cca 40.000
Imeon 10kW
240W
5,8kWh
2200kWh
7700Kč/rok
cca 49.000

*ceny elektrické energie porostou +10% v příštích čtyřech letech

Příklad:
Instalovaný výkon fotovoltaiky 4,5kWp ročně generuje 4500kWh. 
50% z výše uvedené roční produkce spotřebuje/promění v teplo/ asymetrický měnič na pokrytí asymterie.
Návratnost hybridního systému s asymetrickým měničem je cca 30 let.

V tabulce není uvažováno se zvýšením spotřeby až na 290W v okamžiku kdy měnič začne zpracovávat energii z fotovoltaiky.

Závěr:
Kdo umí počítat si závěr vyvodí sám - nejeví se výhodně polovinu z ročního výkonu fotovoltaiky "investovat" do pokrytí vlastní(vnitřní) spotřeby asymetrického měniče.