Balancování ( ... tomu přece každý rozumí )

Balancování LFP ( LiFePO4 ) článků je naprosto jednoduchá věc.
Pro dokreslení jednoduchosti balancování níže k dispozici disertační práce na téma balancování LiFePO4 článků.
( ... jedná se opravdu o velmi stručný a naprosto pochopitelný popis důvodů balancování, průvodních jevů a některých řešení, zadáním práce nebylo zasazovat balancování do konkrétních a komplexních souvislostí provozu celého bateriového systémů )