Dotace baterie Konkurenceschopnost (?)

Společnost obdržela dotace na baterie, aby údajně zvýšila vlastní konkurenceschopnost. Na místě je ať si každý vytvoří vlastní názor ...

Náš názor mimo konstatování o učebnicovém diletantismu je tento: 

1) marketingový omyl " účelově vypočtená návratnost "
konstatování " se nám investice vrátí do 5 let " je spíš mylné. Příjemce dotace nezohlednil 19% daň z příjmu, kterou odvede z pořízené dotace. Což je cca 200tis.
Vlastní investice tedy není cca 600tis. Vlastní náklad je úhrnem cca 800tis což by byla návratnost 6,7 let ( ale v reálu není ). Dobu by mohly zkrátit zvyšující se ceny elektřiny. Bohužel k prodloužení návratnosti dojde po 5 letech kdy bude nutno vyměnit baterie ...
2) marketingový omyl systém "
nejedná se o systém. Jedná se o sestavu komponent. Pokud by se jednalo o systém pak by systém zahrnoval řízení výkonu z FV vs dobíjení+vybíjení baterií a dodávku výkonu. FV je však nepochopitelně řešena odděleným měničem a skládačka je neefektivně spojena v AC coupling ( dobíjení baterií je nepochopitelně řešeno střídavým proudem ! ).  
3) marketingový omyl ... vrátí do 5 let "
Systém není návratný. Záruky na baterie jsou pouze 5 let ( globální standard je 10 let se zůstatkovou využitelnou kapacitou 80% ). Po 5 letech ( 2024 ) provozu čeká provozovatele investice do baterií v objemu cca 2,1 mio. S razantním poklesem ceny baterií nelze v ekonomice uvažovat jelikož ceny mají podle předpokladu klesnout o cca 10% do roku 2030. 

Pozn. : Domnívám se důvodě, že provozovatel nebyl vůbec informován o tom, že baterie z článků LNMC jsou vysoce hořlavé. Instalace v budově neměla být vůbec realizována. Baterie měly být v odděleném prostoru vedle budovy s dodržením odstupových vzdáleností související s možným a známým rizikem zahoření bateriového úložiště. V případě požáru zcela jistě nebude pojišťovna ochotna poskytnout pojistné plnění.

Technická nedokonalost této i každé jiné skládačky:
- prostor v němž jsou baterie instalovány musí být trvale klimatizován ( vzroste zbytečně spotřeba energie ); eliminace zahřívání použitím klimatizace vypovídá o tepelných ztrátách - napěťové balancování bat. článků není efektivní
- konfigurace 80kW "pohání" baterie o kapacitě150kWh vypovídá o nízkém vybíjení 0,5C;  
- v případě poruchy klimatizace hrozí již zmíněné riziko zahoření baterií s elektrolytem LNMC ( Proč hoří TESLA ) 
- pointou je, že dodavateli byla před realizací známá skutečnost o nebezpečnosti LNMC baterií, poněvadž dodává jiné bateriové systémy s LFP bateriemi kdy výrobce jiných baterií uvádí "upřednostnili jsme bezpečné LFP články před jinými např. LNMC"

Řešení technologických nedokonalostí skládaček:
- instalace systémového řešení nikoliv FV střídač na zdi vedle bateriového úložiště
- použití LFP článků se sofistikovanější dodávkou výkonu z baterií a inteligentním balancováním ( nikoliv balancováním napěťově ) 
- použití LFP umožňuje vyšší vybíjecí proudy 1C tzn bude postačovat kapacita 80kWh
- LFP články jsou bezpečné, protože nevytváří zkraty mezi anodou a katodou ... LFP nehoří
- příklad řešení ZDE

Závěr:  Bateriové systémy od roku 2015 nabízí naprosto standardní záruční lhůty 10 let ( zde lze hovořit o návratnosti ). Záruky nejsou omezeny počtem cyklů a garantují zůstatkovou využitelnou kapacitou baterií 80% ( nikoliv 50% jako Pylontech H2 ). Bateriové systémy lze tedy minimálně 5 let pořídit s bezpečnými nehořlavými LFP bateriemi ( nevytváří zkraty mezi katodou a anodou jako LNMC ) za ceny o cca 30% nižší 2x delšími zárukami a 10x vyšším počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů ) .
Velmi důležitým měřítkem ekonomiky provozu jsou garance. Záruční podnínky zcela právně jasně vypovídají o úrovni nabízené technologie. Prakticky a standardně jsou od roku 2015 záruky poskytující využitelnou kapacitu baterií 90% a to po dobu celé 10 let dlouhé záruční lhůty. Jestliže tato garance neexistuje pak je s vysokou pravděpodobností bateriové úložiště využito na nízkých cca 60% ( více ZDE )  ... 40% energie se pak bez užitku nejspíš mění v teplo pokud není spotřebováno.

zdroj:
https://www.comaccal.cz/operacni-program-podnikani-a-inovace-pro-konkure...
https://www.solarninovinky.cz/prvni-instalace-velkokapacitni-baterie-var...