AI FLEXIBILITA od Prosolar pro STORION

13.03.2023
Flexibilita je výkonová rovnováha, kterou nyní dokážeme poskytnout distribuční soustavě s pomocí VPP STORION.
Ke dni vzniku příspěvku činí instalovaný výkon zdrojů činí 15,5MWp a úhrnná ovladatelná kapacita baterií je na úrovni 20,2MWh.
15.05.2023 - instalovaný výkon zdrojů 18MWp a úhrnná ovladatelná kapacita baterií 23,5MWh 
Naší vizí od roku 1998 ( kdy jsme realizovali první hybridní bateriové systémy připojené do sítě ) je připojování výhradně  aktivních bateriových systémů STORION do distribuční soustavy.

Načerpané zkušenosti od roku 1998 reflektující požadavky prosumerů ( koncových klientů ) a trhu se nám podařilo přetavit do software "Flexibility Prosolar".
Předesílám, že důležitým parametrem je opravdu garantované ( nikoliv proklamované ) využití kapacity baterie na 90% po dobu 10 let - a to aniž byste přišli o záruky.
Dalším klíčovým parametrem je počet kWh uložených v bateriích ( úroveň nabití SOC v % je nicneříkající a nepoužitelné ( Řečnická otázka :" Je snad množství odebrané energie na fakturách za elektřinu uvedeno v % ? " ).

Portál Flexibility Prosolar má zakomponovánu řadu originálních, propracovaných a odladěných algoritmů, které s ohledem na predikce spotřeby elektřiny a počasí dokážou "generovat" řízené přetoky do distribuční sítě. Tyto řízené přetoky pak majitelům systémů STORION generují zajímavý zisk a to ihned od okamžiku spuštění. Dochází ke zkracování návratnost investice do bateriového úložiště. V horizontu záruk 10 let na baterie se jedná o klíčovou přidanou hodnotu.
K funkcionalitám. V konkrétní den např. 09.02.2023 nedojde k ukládání energie do baterií. Algoritmus vytvoří řízený přetok, který je zobchodován na SPOT trhu za ekonomicky profitabilní cenu pro prosumera a případně tradera. Zároveň je stabilizována distribuční sítě - existuje poptávka po elektřině, které je v danou chvíli nedostatek.
Samozřejmostí je strojové učení algoritmů ohledem na historická data, denní dobu a roční období.
Nicméně flexibilitou je také vytápění domu z výkonových přetoků ( seputí elektrokotle ), které nebyly uloženy v bateriích a ani spotřebovány. Prosumer / odběratel se rozhodl přetoky neobchodovat na SPOT trhu.

Veškeré procesy jsou plně robotické a mohou probíhat centrálně, regionálně nebo s ohledem na požadavky konkrétního tradera / obchodníka s elektřinou.
VPP STORION v současné chvíli zahrnuje cca 2500 bateriových systémů.
... do konce roku 2023 přepracujeme Flexibility Prosolar pro komerční systémy. Stále pracujeme na dalších inovacích, které se budou týkat všech majitelů bateriových úložišť.

Investice do moderních technologií se vždy vyplatí.
Oslovte kteréhokoliv z našich seriózních odběratelů INSTALATÉŘI FLEXIBILITY, kteří Vám dodají bateriový systém STORION na klíč ( tzn. vyřízení dotace z NZÚ, montáž, připojení atd. ).   

 

Zde pár grafů :

10.02.2023
- baterie byly automaticky nabíjeny výkonem 9,6kW
- na SPOT trhu byla v čase nabíjení nízká cena elektřiny

 

11.02.2023
- baterie byly automaticky nabíjeny řízeným výkonem 3,8kW
( Pozn. maximální nabíjecí výkon je 10kW )
- doba nabíjení byla delší než předchozí den

 

- opět graf ze dne 11.02.2023
- boiler byl sepnut systémem STORION HVT10  

 

- do třetice graf ze dne 11.02.2023
- elektrokotel byl sepnut systémem STORION HVT10, protože narostl přetok vlivem dobití baterie

09.02.2023 velmi zajímavý den
- ráno na SPOT zajímavá cena
- implementovaná předpověď počasí SLUNEČNO
- ráno 7.00 došlo k vybití baterií na SPOT tzn. uvolnění kapacity v bateriích pro nabití ze slunce ( jakmile dojde k e snížení ceny na SPOT trhu )
- baterie vybité do distribuční sítě za cca 1h 
- výkon dodaný z baterií do sítě je nižší o spotřebu elektřiny 

 

- graf denní ceny z portálu OTE 
 

 

09.02.2023
- od cca 8:30 systém čeká na vysokou cenu na SPOT trhu
- od 9.00 došlo k "zákazu" nabíjení baterií z FV
- tímto byl vytvořen řízený přetok do sítě, protože na SPOT trhu byla zajímavá cena pro výkup elektřiny
- ve 12.00 došlo k poklesu SPOT ceny a proto již bylo výhodnější započít ukládání energie z FV do baterií, aby dům mohl spotřebovávat vlastní energii
  

 

15.02.2023 ( graf SOC baterií jsme změnili na šedou barvu )
- zajímavá situace ... systém neukládal do 12.00 energii z FV do baterií avšak vytvořil řízený přetok do DS, protože byla zajímavá cena na SPOT trhu s elektřinou

opět 15.02.2023
- baterie nabité na 100% ve 14:20