ČEZ ESCO doplnění kalkulace

"V čem jste lepší než ČEZ ESCO ?"

... se mne zeptal ekonom v jedné fabrice :-D :-D
Dotaz následoval po prezentaci našeho projektu střešní FVE s orientací V-Z ( bez baterií ) a přímou dodávkou energie do spotřeby fabriky. Nabídnutá kalkulace vycházela s minimáním IRR 14% ( IRR vnitřní výnosové procento ).
Při dnešních cenách představuje úroveň IRR 14% prostou návratnost cca 7 let ... všeobecný předpoklad je, že ceny elektřiny budou v roce 2025 vyšší o 70% oproti roku 2020.  Predikci úrovně IRR do 2025 již ponechám na čtenářích ;-)
zdroj obrázku : ČEZ ESCO nabízí green-energy