Vnitřní spotřeba STORION

Setkávám se s mylným tvrzením, že systémy STORION mají mít údajně vysokou vlastní spotřebu.
Tak jen pro představu spotřeba systémů měřena cejchovanými 4Q elektroměry ČEZ, EON, PRE.
... FV o výkonu 5kWp vyrobí ( správně přemění ) ročně cca 5000kWh ( 5MWh elektřiny )
- po roce provozu zjistit, že měnič doslova sežral ( úspora a návratnost se nekoná ) více než 50% roční výroby fotovoltaiky je přinejmenším nepříjemné 

( jestli hledáte cestu/ páku na dodavatele jak dodaný předmět smlouvy o dílo vrátit pak systém s vysokou vnitřní spotřebou nesplňuje podmínky dotace " min. 70% využití vyrobené energie " )

Pojem "ztráty" znamená přeměnu elektrické energie v teplo. Jak vidno některé měniče deklasují FVE z generátoru na spotřebič ... což některým dodavatelům hraje do karet wink

 
výkon měniče
spotřeba okamžitá
spotřeba den
spotřeba rok
STORION SMILE 5 - 1f
4,6 kW ( 3,6 kW )
10 W
0,24 kWh
88 kWh
( 0,09MWh )
STORION SMILE T10 - 3f asym
10 kW
20 W
0,48 kWh
176 kWh
( 0,18MWh )
Infinisolar
( použit v ČEZ battery box )
10 kW
trvale 270 W 
( cca 27% ztráty)
( až 350 W při výrobě z FV )
6,5 kWh
2400 kWh
( 2,4 MWh )
Imeon
10 kW
trvale 290 W
( cca 29% ztráty )
6,9 kWh
2520 kWh
( 2,52MWh )
STORION T50
50kW
550 W
( cca 1% ztráty )
---
---
STORION T100
100 kW
950 W 
( cca 1% ztráty )
---
---
nabíjecí stojan 50kW dobíjení elektromobilů
-účtována je odebraná nikoliv uložená energie
50kW
5000 W
( cca 10% ztráty )
---
---