virtuální baterie ?

K čemu slouží omílaná "virtuální baterie" ? K tomu, aby se Vám někdo uchichtával ....

1/ Fotovoltaika bez baterie
- využitelnost z celkové vyrobené energie fotovoltaikou je max 30% /nevyužijete 70%/ návratnost více než 25 let
- roční platba za virtuální baterii cca 400 - 4100,-Kč/MWh = platíte za VLASTNÍ energii 0,4 - 1Kč
- v systému "virtuální baterie" je z výroby odečteno 70% energie a vráceno bude jen 30% z celkové roční výroby
- distributor z dodané energie neplatí daň ze zisku - plus pro distributora
- distributorovi BEZPLATNĚ Vaší výrobou z fotovoltaiky snižujete ztráty v "drátech" a transformátorech - plus pro distributora
- distributorovi PLATÍTE za nesmysl a bezúčelně mu navyšujete zisk - plus pro distributora
 
2/ Fotovoltaický solární systém se správně (více zde) dimenzovanou baterií - více než 80% návratnost do 15tlet
- s vlastní baterií za nic BEZDŮVODNĚ a NIKOMU neplatíte - plus pro klienta
- distributorovi zůstávají ztráty v "drátech" a transformátorech, které pokrývá ze standardního zisku - mínus pro distributora

Systému distribuovaných baterií zbudovaných ze systémů STORION napíšeme zde