2021

Na počátku roku 2021 disponuje VPP* STORION kapacitou 8,4MWh.
Funkční dálkově ovladatelná infrastruktura VPP STORION složená z prosumers nabízí:
- podpůrné služby
- stabilizaci sítě
- obchodování s energií
- třetí osobou dálkové ovládání bateriových systémů na základě smluvního vztahu s majitelem bateriového úložiště
- sdílení elektrické energie v rámci VPP STORION a dalších VPP
- technologické globální standardy
- to co jiní neinstalují a ani nenabízí 

* VPP virtual power plant