Využití přetoků

Power Router v základu každého systému STORION

  • svépomocí nastavení taktiky spínání v mobilu nebo PC
  • není nutný programátor specialista
  • dálková výpomoc Vašeho instalatéra nebo distributora 

komunikace MODBUS

  • komunikační protokol v sekci "Ke stažení"
  • pro LOXONE již připraveny logy
  • STORION jsou jediné systémy, které podporu MODBUS nabízejí v základu