Smart grids

Dodáváme FLEXIBILITU

Akumulátory připojené do rozvodné sítě - distribuční soustavu(DS) si představme jako řeku do níž se připojují potůčky a říčky z energetických zdrojů nebo hybridních fotovoltaických elektráren jež dodávají do DS trvalý a predikovatelný nebo momentální požadovaný výkon.

Neexistuje rychlejší a tvrdší zdroj energie než je baterie.

Jestliže tedy k DS budou připojeny už tisíce  zdrojů / úložišť elektřiny-akumulátorů pak bude mít řeka/DS trvalý průtok s vysokou robustností dodávky požadovaného trvalého i nárazového výkonu do spotřebičů. Připojené baterie vyhladí špičky odběrové i převis výkonu v DS. Baterie tak poskytnou všem připojeným subjektům energetickou arbitráž. 

Množství akumulátorů dodá soustavě nebývalou tvrdost v dodávce výkonu, strategicky důležitou odolnost a těžko představitelnou nezranitelnost. Bateriových zdroje budou tak distribuované, že jednotlivé zdroje zničit nebo odstavit již nebude prakticky proveditelné - což je SMART-GRID.