Prosumer / STORION VPP

STORION VPP Virtual Power Plant
- virtuální elektrárna ve STORION zdarma

- funkční infrastrukura a virtuální elektrárna všech existujících a provozovaných instalovaných bateriových systémů STORION na území ČR (SK, PL, HU a celé EU)
- denně rostoucí komunita zajišťující jednotlivým majitelům jedinečnou možnost obchodování a sdílení elektřiny na vznikajícím trhu
- navenek jednotná kapacita ovladatelná dálkově operativně, roboticky nebo manuálně
- spolehlivá ovladatelnost uživatelem, instalační firmou, technickou podporou, obchodníkem s elektřinou, distributorem nebo regulátorem
- základním prvkem je bateriový systém STORION řízený/vybavený z výroby EMS (PLC průmyslový PC)
- aktuálně nabízí úhrnnou kapacitu 4MWh v bateriích jež jsou ovladatelné plošně (území státu), regionálně(podle místa připojení k nadřazené rozvodně) nebo lokálně (ulice, území obce) 

PROSUMER (producer + consumer)
(č. 2009/72/ES a č. 2009/28/ES) - aktivní spotřebitel

Prosumer je spotřebitel nebo skupina spotřebitelů jednajících společně, kteří spotřebovávají, ukládají a prodávají elektřinu vyrobenou v jejich prostorách a provozovnách. Předpokladem pro zařazení výrobce pod pojem aktivní spotřebitel je ta skutečnost, že výroba elektřiny není hlavní podnikatelskou nebo jinou profesionální činností.
Prosumerům se v oblasti obnovitelných zdrojů věnuje návrh novely směrnice OZE. Ta vymezuje dvě skupiny výrobců: výrobci z OZE pro vlastní spotřebu (renewable self-consumers) a energetické společenství OZE (renewable energy communities).