za ČR v projektu RES4ALL

PROSOLAR s.r.o. reprezentuje ČR v panevropském konsorciu RES4ALL – Research and Innovation Action

RES4ALL přispěje a urychlí zavádění obnovitelných zdrojů energie zdokonalením koncepce společných a sdílených systémů generujících nejen obnovitelnou energii, která budou společně vlastněna a provozována uživatelskými komunitami. Konsorcium hledá cesty propojení fyzického a digitálního svět. Jedná se o řešení problémů souvisejících se sdružováním více obnovitelných zdrojů energie (OZE), začleněním doplňkových systémů pro ukládání energie (ESS) a pokročilými operacemi včetně reakce na poptávku (DR). Členem panevropského konsorcia RES4ALL jsou společnosti jak z privátní tak univerzitní i neziskové sféry.

 Koordinátorem projektu je společnost IDENER /Španělsko/ –software/umělá inteligence/, nadace Ayesa /Španělsko/ -virtuální fakturace a IT platforma pro rozvoj energetických komunit, ARIA srl/Španělsko/  -výroba VE 20 – 80kW, geoKOAX /Německo/-geotermální energie, IntelliCasa-kompatibilita jednotlivých systémů), BCM energy/Francie/ - implementace inteligentních sítí do stávajících energetických soustav, PowiDian/Francie/ -součást AirBus group, ukládání energie na bázi vodíku, IDP /Francie/ -elektrotechnika, automatizace, recyklace, KU LEUVEN /Belgie/ - universita na projekt RES4ALL vyčlenila dvě významné skupiny, první je největší elektroenergetická výzkumná skupina v zemích BENELUX pod názvem ELECTA, která zajišťuje přenos výsledků výzkumu do průmyslu i na akademickou půdu, druhou skupinou je FEB KULeuven zabývající se studiem lidského rozhodování, AXIA Innovation /Německo/-komercializace produktů a posílení konkurenceschopnosti, PROSOLAR /Česko/ -zefektivnění instalací s poskytováním zpětné vazby, modelace specifických aspektů, platforma PROSTORAGE

 

ENEA /Itálie/ - nejvýznamnější národní agentura se zaměřením na energetickou účinnost, výzkum energetických soustav, roli jaderné energie v energetickém mixu s cílem diverzifikace zdrojů, University of Milan /Itálie/ - expert na rozhodné právo, analýza právních aspektů souvisejících se zřizováním a provozem energetických komunit. UMIL navrhne vlastnickou struktury pro tyto komunity. Předloží analýzu dopadů navrhovaných technologií. Cílem je doporučení tvorby právního rámce politikům jež se zabývají odvětvím energetiky.

„Ze zaměření partnerů je patrné, že RES4ALL je zcela ojediněle komplexní projekt. Oproti jiným výzkumným úkolům „“vlastního písečku““ se zabývá veškerými oblastmi souvisejícími s přechodem energetiky směrem k inteligentním sítím a sdílení energii v nich. RES4ALL nekončí instalací. Hodlá všechny majitele OZE i tradičních zdrojů propojovat a umožnit všem energii sdílet. RES4ALL jde dál, protože si klade za cíl zastřešit vše popsané tolik nutnou legislativou. RES4ALL stávající systém změní. Z přizvání k projektu jsem byl opravdu zaskočen. Váhal jsem zda-li budeme přínosem. Nakonec rozhodla slova kolegy „..tyto příležitosti se neopakují“. Přizvání považuji za nebývalé ocenění naší férové vášně pro fotovoltaiku a bateriová úložiště. V roce 1996 jsem se zřejmě vydal tím správným osluněným směrem“ řekl o účasti na projektu RES4ALL jednatel Prosolar s.r.o. Vladan Marcalík