virtuální baterie STORION

Virtuální baterie jež je plně funkční /Virtuální Bateriová Elektrárna/ byla v ČR spuštěna. Stalo se 02.12.2018. VBE je složena z bateriových systémů s nejnižší kapacitou 6kWh a nejvyšší instalovanou kapacitou 200kWh. Prosumery* VBE oslovil profesionální vzhled, intuitivní ovládání monitoringu, sofistikované funkce, spolehlivost, neustálý vývoj a nepřetržitá modernizace ovládacího rozhraní systémů STORION. Kapacita je navyšována každou další instalací jakéhokoliv systému STORION.

Výkonová řada systémů STORION je od 1f 3,6kW a 4,6kW. Pro 3f připojení 5kW, 10kW, 30kW, 50kW, 100kW a 150kW. Systémy STORION tvoří VBE tím, že je lze od 2.prosince 2018 ovládat z jednoho dohledového centra. Což u systémů jež nemají jeden komunikační protokol nelze. STORIONy mohou být spouštěny synchronně nebo pouze regionálně. Dokáží na požadavky reagovat buď automaticky dle PPDS nebo „just in time“ na základě požadavků regulátora, distributora či obchodníka s elektřinou. Dokáží být programovány podle výhledových požadavků a také se dokáží chovat podle nastavených obchodních modelů klient/obchodník s elektrickou energií.

„Všem stávajícím i potencionálním prosumerům se tímto otvírají nové i netušené možnosti. Vývoj funkcí bateriových systémů směřující k robotice je prostě dechberoucí.“ glosoval situaci Vladan Marcalík, jednatel společnosti Prosolar s.r.o. jež je exkluzívním distributorem systémů STORION pro ČR, SR a Polsko.

 

V.M. pokračuje: „Je zřejmé, že skládané bateriové systémy bez jednoho komunikačního protokolu již nejsou pro trh nijak zajímavé. Největší slabinou těchto pseudobateriových systémů je různorodost použitých komponent. Tyto systémy nejsou přínosem ani pro jejich majitele co se budoucích obchodních modelů sdílení energie týče a ani pro distribuční soustavu jako proaktivní prvek. Principiálně je důvodem k instalaci STORIONu právě výhled na participaci výhodách společné virtuální baterie. Též rozhodují deklarované vlastností i příznivý poměr ceny/užitnosti. Prosumeři díky STORIONU vstoupili na evropskou burzu s elektrickou energií.“

Virtuální bateriová elektrárna z kooperujících systémů STORION není ohraničena územím ČR, ale pokrývá celou EU. EU kapacita VBE ze STORIONů je odhadována na 22MWh. Týdně kapacita narůstá o dalších ~310kWh baterií v systémech STORION.

Prosumer (zdroj směrnice č. 2009/72/ES a č. 2009/28/ES) - aktivní spotřebitel (active customer). Rozumí se jím spotřebitel nebo skupina společně jednajících spotřebitelů, kteří spotřebovávají, ukládají nebo prodávají elektřinu vyrobenou v jejich prostorách. Předpokladem pro zařazení výrobce pod pojem aktivní spotřebitel je pak to, že výroba elektřiny u něho neprobíhá jako hlavní podnikatelská nebo jiná profesionální činnost. Prosumerům v oblasti obnovitelných zdrojů se věnuje návrh novely směrnice OZE. Vymezuje dvě skupiny výrobců: výrobci z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu (renewable self-consumers) a energetické společenství obnovitelných zdrojů (renewable energy communities).