STORION má vestavěn paralelní měnič 1f nebo 3f

Hybridní solární elektrárny s paralelními měniči mají podstatně odlišnou topologii oproti měničům první generace se sériovým připojením.
....asi uslyšíte "hybridní měniče paralelně připojené jsou špatné řešení".....už se však nedozvíte žádný smysluplný argument. Takový argument totiž neexistuje.
Nelze opomenout, že se jen hrstka odběratelů se zcela a natrvalo odpojí od rozvodné sítě. Důvody pro neodpojení se od distribuční sítě mohou být různé ... od malé plochy střechy přes orientaci objektu(obzvláště v zastavěných oblastech dochází ke dlohodobému stínění) k vysoké spotřebě jíž fotovoltaika nepokryje(právě z důvodu malé plochy na střeše) k finančnímu rámci atd. atd. Takže pro drtivou většinu odběratelů jsou tím správným a plně komfortním řešením paralelně zapojené měniče.
Hybridní měniče 1. generace/sériové(např.STUDER, VICTRON) jsou sériově připojovány do příchozí fáze. Měnič je v podstatě škrtící klapka na dané fázi - svým výkonem sériový měnič omezuje vstupní výkon do domu. Což je zřejmá nevýhoda omezující komfort bydlení a také je sériový měnič potencionální zdroj výpadku...z pohledu Murphyho "k výpadku dojde, když nejste přítomni". Pokud dojde k výpadku pak je potřeba přivolat servisního technika. Sériový měnič se musí spustit podle daného postupu. Jinak může dojít k poškození měniče, ztrátě záruky a zbytečné finanční zátěži. Sériové měniče stále se opakujícími špičkovými odběry zbytečně přetěžují baterie - tímto je výrazně zkracována životnost baterií. Firmy, které nabízí "vlastní vymakané řešení" se snaží tyto výkonové požadavky měničů eliminovat tím, že zabudují měnič o podezřele nízkém výkonu např. Studer 2600 má trvale pouze 2kW(odběr výkonu nad 2kW způsobí odpojení měniče a výkon je odebírán ze sítě = nulová úspora). ...měnič má nedostateně nízký výkon a špičkové odběry z baterií nezmizely.
 

Hybridní měniče 2. generace(paralelní) standardně ve STORION jsou k vybrané fázi/fázím připojeny paralelně. Dodávku výkonu paralelní měnič provádí na základě dat z podružného rychlého elektroměru(nedochází k přetokům). Paralelní připojení uživateli zaručuje trvalý provoz bez výpadků, bez vnějšího zásahu kdy např. ve STORIONu mohou probíhat aktualizace nezávislé na obsluze klienta. Paralelní měnič nijak neomezuje komfort bydlení(teď nemohu zapnout tohle, protože bych přetížil měnič a ten by buď vypadl nebo by v lepším případě proběhl odběr ze sítě)- protože na vstupu do domu není instalována "škrtící klapka" v podobě sériového hyb. měniče první generace. Další budoucí výhodou je snížení velikosti jističe-paralelní měnič v podstatě provádí povolený výkonový doping odběru domu. Výkonové špičky jsou trvale pokryty z distribuční sítě - baterie nejsou přetěžovány(špičky nejsou trvalý odběr, jejich pokrytí snižuje spotřebu odbjektu jen neznatelně).
Hybridní fotovoltaické elektrárny osazeny měniči druhé generace mají na základě našich zkušeností nesorvnatelně stabilnější provoz. Jsou plně automatické a pochopitelně netrpí výpadky v důsledku výkonových/odběrových špiček objektu. 
Paralelní měniče odběrovými špičkami vůbec nezatěžují baterie. Nahodilé i opakující se špičky pokrývá rozvodná síť ! 
Na baterie ve STORION je standardní 10ti letá kapacitní záruka.