Průmyslová fotovoltaika / IRR 10%

Fotovoltaika se vrací. Nikoliv však na pole, kde podle nás nikdy neměla být instalována. Solární elektrárny nyní realizujeme bez dotací na střechy průmyslových hal. Osvícení byznysmeni chtějí na svých halách vlastní solární elektrárnu - chtějí vlastní zdroj energie - svou "studnu plnou vody" chcete-li !! Jedná se o nový osvícený trend startující rokem 2017.
Vlastní firemní solární elektrárna má vnitřní výnosové procento na hranici 10% - a to bez dotace.

Což znamená, že investice do fotovoltaiky je velmi výnosná a bezriziková-investici máte pod vlastní trvalou kontrolou. Fotovoltaika zvyšuje konkurenceschopnost dané firmy jelikož okamžitě sníží náklady/okamžitě klesnou vstupní režie. Firma tak vykročí mimo okamžitého snížení nákladů především vstříc udržitelnému podnikání. Není nad to energii nenakupovat, ale spotřebovávat energii vlastní. Což je začátek budoucího dokupování elektřiny.

Vlastní solární elektřina je velmi levná. V "ceně"  není započten zisk nehospodárně se chovajícího distributora(sponzorujícího klientelistické projekty), není nutno počítat se ztrátami v distribuční a přenosové soustavě(kdy z každé vyrobené kWh doteče do místa spotřeby asi polovina) a velmi důležitý parametr je ten, že do procesu přeměny energie není nutno trvale vkládat zdroj energie - solární fotovoltaické panely přeměňují volnou, trvale dostupnou sluneční energii. Je přece nad slunce jasnější, že zítra bude nový den s jeho úsvitem a soumrakem. Čili dostupnost sluneční energie je předvídatelná. Osvícením máme na mysli moment kdy firma v podstatě přírodě "na revanš vrátí" kus země, kterou zastavěla halou. 
Instalací FVE na střechu se využije mrtvá plocha - střecha se stane aktivní součástí budovy. V létě fotovoltaika využije a odstíní solární zisky což má pozitivní vliv na snížení nákladů na klimatizování vnitřního prostoru budovy. V zimě je solárními fotovoltaickými panely vytvořeno mikroklima v němž dochází k pomalejšímu ochlazování střechy - snížení nákladů na vytápění.

Bez povšimnutí nemůže zůstat fakt, že 1m2 solárního fotovoltaického panelu vyrobí 40x víc energie oproti osázení plochy řepkou olejkou(bionafta při jejímž spalování vznikají jedovaté styreny)  nebo cukrovou řepou či pšenicí (pro získání bioethanolu kvašením). Dnes je již dokázáno, že traktorem naftu vypěstovat sice lze avšak s obrovskými ztrátami..... Krátce řečeno solární fotovoltaické elektrárně a elektřině z ní generované již nelze žádným tradičním točivým soustrojím konkurovat.....

První vlaštovkou jež vykročila vstříc udržitelnému byznysu bez dotace je společnost 

 - jedna ze tří největších Evropských firem na poli reklamního textilu.
Pro rok 2017 jsou vypsány dotace pro instalace solárních panelů na střechy průmyslových hal. Dotace se týkají výroby elektrické energie pro vlastní spotřebu. Dotace budou ve výši 30 - 50% podle velikosti podniku. Max. instalovaný výkon pro dotaci na FVE bude 100kWp....pochopitelně instalovat je možné například 100kWp s dotací a 100kWp bez dotace.

V dostatečném předstihu přijdeme s novými cenami jež našim klientům přinesou zvýšení IRR.