návratnost hybridní elektrárny

Krátkodobou návratnost u hybridní fotovoltaické elektrárny neočekávejte. Instalací HFVE vstupujete na energetický trh a návratnost tradičních energoinvestic se pohybuje za hranicí 30ti let. Instalací hybridní fotovoltaické elektrárny se však nevydáváte na rozbouřenou hladinu plnou zrádných vírů v podobě propadu akcií nebo neustále měnící se legislativy .... a to i zpětně.

Naopak. Investice do hybridní fotovoltaické elektrárny je stabilním a trvalým přínosem pod vaší každodenní kontrolou. Zhodnotíte vaši nemovitost a vykročíte díky škálovatelnosti hybridní fotovoltaické elektrárny ke 100% nezávislosti na energetickém systému. Nebudete odebírat vodu z veřejného vodovodu, ale budete mít vodu z vlastní studny-nemusíte platit za vodné. Vaši vodu/energii vám nikdo není schopen zatížit daní stejně tak jako úspory na neodebrané elektřině. Nikdo vám není schopen danit to co vlastním aktivním opatřením uspoříte. Hybridní fotovoltaická elektrárna je hmatatelným majetkem zhodnocující vaší nemovitost. Minimálně jednou ročně při obdržení vyúčtování od dodavetele elektřiny vám hybridní fotovoltaická elektrárna vykouzlí úsměv na tváři, mírně načechrá sebevědomí a na účtu vám zůstane více financí než v předchozích letech bez hybridní fotovoltaické elektrárny.

Instalace HFVE na střechu vašeho vlastního domu realizujete investici střednědobou (tj.10 - 15 let). Úspora spotřebované elektřiny s HFVE začíná na 50%. Uvedené číslo znamená, že váč účet za elektřinu klesne až o polovinu bez optimalizace spotřeby. Hybridní fotovoltaická elektrárna také dokáže zabránit škodám na vašem majetku, protože slouží jako záložní zdroj vašeho domu - dokáže pracovat jako ostrovní systém tj. bez odebírání elektřiny z distribuční sítě. Při výpadku elektřiny např. zvládne HFVE dodávat elekřinu do zabezpečovacího systému i lednice nebo mražáku. Ve chvílích kdy do vašeho domu nebude proudit elektřina z elektropřípojky se projeví výhody hybridní fotovoltaické elektrárny. Baterie bude schopna dodávat energii až do svého vybití což může být například prodloužení doby mrazení mrazáku až na úroveň 30ti hodin nebo více, protože baterie je vždy přes den dobíjena fotovoltaickými panely. Ve chvíli nečekané události vám na mobil dorazí SMS o výpadku dodávky elektřiny ze sítě, dálkovou správou zjistíte stav. Díky baterii budete mít dostatek času na přijmutí opatření vedoucí k eliminaci rizik buď vlastními silami nebo s pomocí rodinných příslušníků či sousedů.

Jaký tedy finanční přínos u investice do HFVE hledat? ...soustřeďme se na výši IRR. 
Startovní úroveň 6% v případě HFVE bez dotace s neoptimalizovanou spotřebou je k zamyšlení-levé horní okno. 
V pravém horním okně je HFVE bez dotace na objektu u něhož byla spotřeba optimalizována a vnitřní výnosové procento je na hranici 10% což je oproti nejhoršímu úročení bance se sazbou 0,01% dokonce 1000x více.....nejlepší sazba v bance je 3,4% na 5 let.
Levý spodní roh ukazuje že IRR se zvýšilo na 8% p.a. jen po započtení dotace, ale spotřeba nebyla optimalizována - objekt má rezervy ve snížení odběru elektřiny... 
V pravém spodním rohu je nejlepší případ kdy HFVE byla poctěna dotací a spotřeba byla optimalizována = IRR 13% což nepotřebuje další komentář...

HFVE 3,48kWp / aku 6kWh bez dotace: odběr elektřiny -50% NEBYL optimalizován 
HFVE 3,48kWp / aku 6kWh bez dotace:  odběr elektřiny -80% BYL optimalizován 
 IRR_6_bezdotace_neoptimalizovan_odber
 IRR_10_bezdotace_odber_byl_optimalizovan
HFVE 3,48kWp / aku 6kWh dotace 100.000,-Kč: odběr elektřiny -50% NEBYL optimalizován
HFVE 3,48kWp / aku 6kWh dotace 100.000,-Kč: odběr elektřiny: -80% BYL optimalizován
IRR_8_dotace_bezoptimalizace_odberu

Výše uvedené vypovídá o tom, že instalací hybridní fotovoltaické elektrárny vše nekončí. Naopak začíná cca 6ti měsíční proces optimalizace spotřeby RD, který je u nás v Prosolaru v ceně na klíč.
Je zřejmé, že dotace zvyšuje vnitřní výnosové procento a proto s žádostí o dotaci neváhejte.....  

výpočet pro vaši situaci: finanční kalkulátor pro vyhodnocení ekonomiky investice
dosadíte do kolonky "Roční výnos z pořizovaného zařízení" = 50% z ročního vyúčtování za odebranou elektřinu
(po instalaci HFVE ve většině případech u běžného rodinného domku klesá spotřeba eletřiny o cca 50%

Mějme na paměti, že investujeme do energetického celku s životností akumulátorů cca 15let a životností FV panelů a konstrukcí více než 30 let.
S hybridní fotovoltaickou elektrárnou nesvěřujete finance jiné osobě. HFVE si pojistěte proti živlům, pojištění není nijak zvlášť nákladné.

Investovat do hybridní fotovoltaické elektrárny se vám vyplatí, protože zítra opět vyjde sunce a nastane nový den což je další příležitost pro dobití baterií.

Ze serveru www.kfp.cz je zde pojednáno sice o rizikových akciích, ale jako příklad to lze použít, protože pro HFVE neplatí turbulentní nebo nekontrolovatelně spekulativní propady hodnoty.

10leté a 15leté investice téměř vždy v zisku 

O akciové investici se často říká, že se doporučuje na 10letý investiční horizont. Doporučení plyne ze zkušeností, že akcie na horizontu 10 let skončily skoro vždy v zisku. 
Po 10ti letech končí 98 % případů výnosem v rozmezí -1,6 % až 19 % p.a.
Nemáte sice záruku kladného zhodnocení (ani z hlediska historických hodnot), máte ale velkou šanci, že vaše investice skončí v zisku. Mnoho investorům stojí za to podstoupit riziko akciové investice s vidinou zajímavých zisků.
V 15 letém horizontu končily investice skoro vždy (v 98 % případů) v rozmezí výnosů +1,6 % a 18,2 %. Tedy v zisku.