STORION T30 pro nabíjení elektromobilů

Jihomoravský

- dobíjení elektromobilů nebo podpora dobíjení
- podpora sítě vybíjení do DS 30kW, hlídání 1/4 maxima /peak shaving/
- vyrovnání špiček pozitivní/vybíjení baterií/ i negativní /dobíjení baterií/
- výše uvedené zvládají také T50, T100, T150 a T500