Solidsun FULL-BackUp recenze

Bohužel musíme upozornit na další šlendrián z "dílny" Solidsun ... činíme tak s ohledem na bezpečnost techniků a provozovatelů či uživatelů.

Tyto FULL BACK-UP FVE s bateriemi technici z ČEZu, EONu zcela jistě nepřipojí k distribuční síti. Můžeme to tvrdit na základě informací postižených klientů, kteří u nás hledali pomoc. 
Naší od odběratelé byli techniky z ČEZu, EONu upozorněni na tento konkrétní nešvar a vyzvýni ať nic podobného "nerealizují". V tomto případě nebude vyměněn elektroměr za 4Q a to z důvodu ohrožení zdraví a bezpečnosti osob.  Bateriovému úložišti nebude umožněn paralelní provoz s distribuční soustavou.  
V těchto případech do sjednání nápravy nebude dotace vyplacena-nedošlo k výměně elektroměru.

Praktický příklad při výpadku dodávky proudu: 
- k výpadkům dochází nejčastěji od podzimu, přes zimu a na jarře ( ... dochází ke stržení vedení pádem větve, námrazou atp.). V tomto období je také nižší přísun elektrické energie z fotovoltaiky ( kratší den, sněhem zapadané FV panely, zamračeno atp.).
Příklady scénářů pro vysvětlení... v případě výpadku dodávky proudu je důležité přečkat období v minimalistickém režimu spotřeby - nevíme totiž kdy bude dodávka proudu ze sítě obnovena ... bohužel.

Scénář 1) systémy STORION mají využitelnou kapacitu 90% (což je 10kWh z 11,6kWh instalovaných). Klient má nastavenou spodní hranici vybití na 25% SOC baterií jako rezervu pro případ výpadku proudu. Což představuje 2,5kWh.
odběr celého RD je cca 1kW - z baterií se pak jedná o provoz 2,5h do jejich úplného vybití.

Scénář 2) sestavy měnič GW + 3ks Pylontech FORCE H2 (zde "záruky") mají reálnou využitelnou kapacitu 40% (což je 4,3kWh - (nastaveno instalatérem) z 10,65kWh instalovaných). Klient má nastavenou spodní hranici vybití na 25% SOC baterií jako rezervu pro případ výpadku proudu. Což představuje 1,07kWh.
odběr celého RD je cca 1kW - z baterií se pak jedná o provoz 1h do jejich úplného vybití.

Pro Scénář 1) a taky Scénář 2) platí, že pokud dojde k souběhu odběrů nad možnosti baterií pak se systém z důvodu přetížení odpojí - a to je další stěžejní důvod proč je FULL-BackUp nesmysl.

Pro Scénář 2) platí, že tímto fatálním zatěžováním klesne životnost baterií pod 3 roky ( s ohledem na záruky Pylontech nebude reklamace uznána ... a klient je chycen v pasti - je okolnostmi nucen pořídit si další sadu "levných" nekvalitních baterií Pylontech). 

Provoz systémů STORION určují základní požadavky na životnost baterií. Naše systémy s pomocí EMS dodržují výkonovou mapu bateriových článků proto, aby baterie měly životnost miniimálně 10 let (neřešíme technologické nedostatky sepsáním složitého a nesrozumitelného dokumetu) .

- POZOR !! takto realizované FVE jsou elektricky bezpečné. Při vypnuté FVE a hlavním jističi celého domu se na straně distribuce objevuje napětí což je vysoce nebezpečné jak pro techniky distribuce tak pro osoby v domě

pozn: Když s touto "konkurenční výhodou" vyrukovali tak jsem dostal záchvat chechtavky ... jj kde nejsou zkušenosti a vzdělání tam si myslí, že fyziku přečůráme "nastavením"