projekt hybridní elektrárny

 

Podmínky pro projektovou dokumentaci domácí hybridní fotovoltaické elektrárny /tj. do 10kWp instalovaného výkonu FV pole/:

- námi vypracované projekty jsou buď vypracovány nebo ověřeny autorizovanou osobou/obojím je splněna podmínka pro přidělení dotace/
- projektové dokumentace jsou zpracovány zcela v souladu s podmínkami pro připojovaní k distribuční soustavě a jsou schvalovány od ČEZ, EON a PRE /instalujeme HFVE od roku 1999/
- projektové dokumentace jsou zpracovány v souladu se zákonnými předpisy a platnými ČSN
- projektovou dokumentaci zpracováváme v rámci ceny na klíč tzn. máme uzavřenou smlouvu na realizaci HFVE
- se zpracováním projektové dokumentace máme zkušenosti  - Prosolar s.r.o. doposud jsme realizovala více než 600ks FVE a 15ks HFVE, které jsou paralelně připojeny k rozvodné síti