Mikrozdroj do 10kW - výkon FVE 4,05kW; akumulace 6,74kWh

Na základě vyhlášky č.16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační - distribuční soustavě, je možno za dodržení předepsaných podmínek připojit k distribuční soustavě mikrozdroj tj. zdroj do výkonu 10kW. První žádost o připojení HFVE ve zjednodušeném režimu mikrozdroje však ČEZ distribuce a.s. oddělení připojování našemu klientovi žádost zamítl. Následně jsme vstoupili do komunikace s ČEZ distribuce a.s. Předložili jsme technické agumenty a v technické diskusi bez vzájemných invektiv nebo nevraživosti jsme předjednali připojení hybridní fotovoltaické elektrárny HFVE 4,05kWp(17,6A) s LiFePO4 akumulátory podle vyhlášky č.16/2016 Sb v režimu připojení jako mikrozdroj do 16A. Takto jsme splnili závazek a našemu klientovi pomohli se zdoláním další mety potřebné pro získání dotace z nová zelená úsporam. Tím jsme odvětví sebezásobení elektřiny z fotovoltaických panelů posunuli dál což nás velmi těší. Prosolar s.r.o. je tahounem fotovoltaických instalací osazených akumulátory. Vnášíme vítr změn do české kotliny.....