24-7-365 kontrola hybridní elektrárny a dálková správa

Každou instalovanou hybridní elektrárnu i domácí hybridní solární elektrárnu dálkově řídíme přes vestavěné PLC Tecomat Foxtrot a veškerá data jsou archivována od prvního spuštění. Dálkový dohled a správa 24-7-365 jsou již v nabízených cenách. Křivky zobrazují hodnoty denní, týdenní, měsiční a roční. Sledujeme stav nabití baterie-SOC, AC proud odebíraný z baterie, DC proud dodávaný do baterie ze solárních fotovoltackých panelů, výkon a napětí tekoucí z fotovoltaických solárních panelů. Sledujeme operační status což znemená zda-li a případně kolik energie hybridní solární elektrárna spotřebovala energii z rozvodné sítě - čili kolik procent spotřeby RD bylo pokryto z LiFePO4 baterie, kerá je dobíjena pouze fotovoltaickými solárními panely(dobíjení baterie LiFePO4 z rozvodné sítě je povoleno pouze při hrozícím havarijním nedostatku energie z fotovoltaických panelů) .