peak shaving & valley filling

Zpět

5. 2. 2019

žádné prototypy ani plané konferenční řeči - prostě to instalujeme a spustíme

Peak Shaving :
- návratnost bez dotace do cca 6 let
- silnější vyjednávací pozice při vyjednávání o ceně elektřiny (VN připojení)
- nikoliv virtuální avšak skutečná baterie bez dalších skrytých poplatků
- snížení stálých plateb tj.nižší hodnota hlavního jističe (NN připojení)
popsáno zde